11. des, 2013

Tillpassing av dummy motor

Motor blir trukket lenger bak enn forrige maskinist.